Улично Осветление

Предимства и Недостатъци на различните видове лампи за улично осветление

В тази статия без да претендирам за голяма изчерпателност ще ви представя предимствата и недостатъците на използваните лампи в така нареченото улично осветление* по няколко основни критерия, а именно:

1. Консумирана мощност
2. Излъчван светлинен поток ( lm - лумени )
3. Приблизителна цена на първоначалната инвестиция - лампата и електроника (в сумата не е вкл. корпуса на осветителното тяло)
4. Експлоатационен срок
5. Цветна температура – (цвят на излъчваната светлина K- Келвини )
6. Индекс на цветопредаване ( CRI - Color Rendering Index )

За да бъдат максимално съпоставими резултатите на различните видове осветителни тела всички модели които ще разгледаме ще са с мощност 400 вата с изключение на Енергоспестяващите крушки които ще са с мощност 100 вата и за това при тях ще даваме в някои графи по два резултата (съответно за 1 и за 4 броя)
Ще разгледаме 5 вида осветителни тела изработени по различни технологии
-улично осветление с живачни лампи - MV
-улично осветление с натриеви лампи с високо налягане - HPS
-улично осветление с металхалогенни лампи - MH
-улично осветление с енергоспестяващи лампи - CFL
-улично осветление с енергоспестяващи лампи – LED

видове лампи к.1 к.2 к.3 к.4 к.5к.6
Живачна MV 400w 22000lm 67лв 6000ч 3900K50%
Натриеви HPS 400w 48000lm 100лв 1200ч 2000K20%
Металхалогенна MH 400w 35000lm 100лв 6000ч 4500K60%
CFL 4x100w 20000lm 4х30лв 8000ч 6400K80%
LED 4x100w 40000lm 4х1000лв 100000ч 6400K80%


От данните в таблицата може да се направят следните изводи за различните видове осветителни тела използвани в уличното осветление:

1. Живачни лампи - MV
Предимства:
- ниска начална инвестиция
- добро съотношение K/CRI
Недостатъци:
- къс живот на живачните лампи
- бавено достигат максимална мощност

2. Натриеви лампи с високо налягане - HPS
Предимства:
- много добро съотношение w/lm (над 120lm за един ват)
- дълъг живот на лампите
Недостатъци:
- висока цена на консумативите
- много лоши показатели за K и CRI (излъчват жълта светлина)

3. Металхалогенни лампи - MH
Предимства:
- добро съотношение w/lm (над 80lm за един ват)
- добри показатели за K и CRI
Недостатъци:
- къс живот на лампите
- много висока работна температура

4. Енергоспестяващи лампи – CFL
Предимства:
- добри показатели за K и CRI
- ниска работна температура
Недостатъци:
- рядко се срещат модели над 100 вата което оскъпява проектите
- влияят се от падовете на напрежение в мрежата на уличното осветление

5. Енергоспестяващи лампи – LED
Предимства:
- добро съотношение w/lm (над 100lm за един ват)
- добри показатели за K и CRI
- ниска работна температура
- много дълъг живот на осветителните тела (100 000ч)
Недостатъци:
- много висока начална цена на инвестицията

От така направеният сравнителен анализ се вижда че всяка една от технологиите за осветление си има предимства и недостатъци и към момента няма безспорен победител. Имайки в предвид обаче че единственият недостатък на Енергоспестяващите ЛЕД лампи е високата им цена в момента може спокойно да заявим че в близка перспектива те ще изместят всички останали видове лампи при уличното осветление.

* Тук основно писах за улично осветление защото това наименование е станало синоним за този вид осветление и осветителни тела. Същите неща с пълна сила важат при използването на тези осветителни тела и за осветлението на площади, плацове, халета, дворове и всякакви други открити пространства.

*Ако някои от използваните съкращения и термини свързани с осветлението са ви непознати може да научите повече за тях в нашата статия за всичко свързано с осветлението


Няма коментари:

Публикуване на коментар

Използвате ли Енергоспестяващи Крушки във вашият дом